PROTIPOŽIARNE DVERE


 • Protipožiarne dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru, určitým spôsobom, určitý čas.
 • Protipožiarne dvere slúžia k uzavretiu otvorov v protipožiarnych stenách v prípade požiaru. Spôsob zatvárania, popr. uzatvárací mechanizmus (dverové zatvárače), musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.
 • Druhy a značenie protipožiarnych dverí

 • Požiadavky na značenie protipožiarnych dverí sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva vnútra č. 202/1999 Zb., ktorou sa stanovujú technické podmienky protipožiarnych dverí, dymotesných dverí a dymotesných protipožiarnych dverí.
 • EI - brániace šíreniu požiaru otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách, celistvosť konštrukcie a tepelná izolácia konštrukcie 
 • EW - obmedzujúce šírenie požiaru otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách, celistvosť konštrukcie a hustota tepelného toku radiácie z povrchu konštrukcie
 • - dymotesné protipožiarne dvere brániace prieniku dymu
 • EI, S - brániace šíreniu požiaru, brániace prieniku dymu a splodín horenia otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách  
 • EW, S - obmedzujúce šírenie požiaru a brániace prieniku dymu a splodín horenia otvormi v protipožiarne deliacich konštrukciách 
 • Triedy požiarnej odolnosti pre protipožiarne dvere typu EI a EW sú 15, 30, 45, 60 a 90 minút.
 • Značkou druhu konštrukcie DP1,DP2,DP3 vyjadrujúcou druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania použitých stavebných hmôt,
 • Značenie protipožiarnych dverí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je funkčné vybavenie (dverný zatvárač), sa doplní o písmennú značku C (EI-C alebo EW-C).
 
 • Protipožiarny uzáver (protipožiarne dvere, okno, upchávka ,...) musí po stanovenú dobu zaručiť celistvosť (kritérium E), tepelnú izoláciu (I), prípadne radiáciu (W). Pre zamedzenie šíreniu tepla v škárach a medzerách protipožiarnych uzáverov sa používajú napeňovacie protipožiarne pásky - protipožiarne tesnenie. Typickým príkladom je škára medzi dverným krídlom a zárubňou. Do tejto škáry je potrebné umiestniť napeňovaciu protipožiarnu pásku INTUMEX L.
 • Protipožiarne dvere sú vyhotovené s polodrážkou na základe vlastnej konštrukcie zo slovenských polotovarov. Sú výrábané vo variantách:
 • protipožiarne oceľové dvere jednokrídlové alebo dvojkrídlové plné (do EW 90),
 • protipožiarne oceľové dvere, okná, steny čiastone alebo úplne presklené (do EI 60)
 • K protipožiarnym dverám dodávané príslušenstvo a sprievodnu dokumentáciu v zmysle vyhl. MV SR č. 285/2001. Rozsah vyrábaných protipožiarnych dverí bol testovaný podľa STN a EN. Skúšobné metódy, podľa ktorých boli testované naše protipožiarne dvere, sú porovnateľné s legislatívou EU. Okrem protipožiarnych dverí vyrábame protipožiarne okná, revízne dvierka, protipožiarne poklopy, protipožiarne dvere celové.
 • Protipožiarny uzáver je zostava protipožiarnych dverí, ktoré sú osadené do ocelovej protipožiarnej zárubne (štandardné alebo špeciálne zárubne - určia se podľa požadovanej odolnosti dverí).
 • Konštrukciu dverového krídla tvoria dva korpusy z oceľového plechu, bežného čierneho alebo pozinkovaného. Vnútorné jadro tvorí minerálna vata a ohňovzdorné dosky, usadené v oceľovom ráme. Zadlabávací zámok a nastaviteľné závesy sú spevnené oceľovými výstuhami.
 • Protipožiarne dvere dodávame so zámkami s roztečou 72 a 90 mm. Je možné na ne namontovať akékoľvek kovania tj. štítkové, rozetové i panikové.