VEKTOR-družstvo Senica - protipožiarna ochrana stavieb


 
  • VEKTOR-družstvo Senica vzniklo v roku 1992. Firma je zameraná na komplexnú protipožiarnu ochranu stavieb Počas dvadsaťročného vývoja prešla od typickej zámočníckej výroby na špecializovanú výrobu zameranú na oblasť protipožiarneho zabezpečenia stavieb.
  • Nosnou činnosťou firmy je výroba protipožiarnych dverí z ocele. Vývoj v tejto oblasti začal v roku 1995. Od tejto doby boli vyrobené a certifikované viaceré typy protipožiarnych uzáverov a to od plných cez čiastočne až po úplne presklenné protipožiarne dvere, okná, poklopy, svetlíky... a to s odolnosťou od 15-90 minút.
  • Ďalšou činnosťou firmy je protipožiarne ošetrenie prestupu káblov a iných médií cez protipožiarne deliace konštrukcie zvislé aj vodorovné, protipožiarne nátery nosných oceľových konštrukcií.
  • Dôležitou činnosťou je výroba protipožiarnych celových dverí, ktoré sú vyrábané pre špeciálne zariadenia.